Pārlekt uz galveno saturu

Ingūna Gulbe

Struktūrvienības
Tehnoloģiju pārneses un informācijas centrs
Grāds
Dr. oec.
Amats
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja, vadošā pētniece
Tālrunis
29256337

E-pasts: inguna.gulbe[at]arei.lv

Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļa

Darbības virzieni

Mārketings, tirgus pētījumi

Galvenie sasniegumi

Izstrādāta un realizēta uz zinātniskiem pamatiem balstīta Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu mārketinga stratēģija, lai sekmētu no vietējām izejvielām Latvijā ražotu augstas kvalitātes pārtikas produktu realizāciju gan vietējā, gan ārvalstu tirgos (2000 -2010);

Latvijas izcelsmes pārtikas preču zīmes “Kvalitatīvs produkts Latvija” jeb “zaļā karotīte” kā pārdošanas veicināšanas instrumenta izveidošana, administrēšana un popularizēšana (2001-2010);

Izstrādāta un ieviesta “Tirgus un cenu informācijas sistēma” Latvijā,

Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore.

Dalība projektos

Dalība Zemkopības ministrijas finansētā līgumā Nr.2015/87-Rīcības programmas “Zivsaimniecības attīstībai 2014-2020” Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana.

Ex-ante novērtējums finanšu jomā par tirgus nepilnībām vai neoptimāliem investēšanas apstākļiem lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs”

Tirgus veicināšanas pasākumu izstrāde un administrēšana zivju apstrādes nozarē.

Prototipēšanas pakalpojums SIA “Green Corn” jaunajam produktam – zivju barībai septiņām zivju sugām (zandarst, forele (saldūdens), sams, store, līnis, karpa, vēzis).

Pētījuma ”Lašu ražošanas ilgtspēja Latvijā un perspektīvas noieta tirgos” vadība.

Pētījuma “Salātu tirgus Latvijā” vadība.

Dalība LZP finansētā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā Nr. 10.0016 "Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā vidē".

Dalība LZP finansētā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā Nr. 09.1599 "Agrārā sektora uzņēmējdarbība un pārtikas patēriņš Latvijas ilgtspējīgas attīstības, sabiedrības labklājības un Eiropas Savienības kontekstā”.

Dalība Zemkopības ministrijas finansētā līgumā Nr.291210/C-139 Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam Nepārtrauktas novērtēšanas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Vadība Zemkopības ministrijas finansētā līgumā Nr. 2012/51 Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam Nepārtrauktas novērtēšanas sistēmu izveidošana un uzturēšana apakšlīgumam „Izvērtējums par iespējamo saldūdens akvakultūras produkcijas pieprasījumu Baltijas, Skandināvijas un Vācijas tirgos, tai skaitā eksporta iespējas.”

Publikācijas

Adamovics, A., Platace, R., Gulbe, I. Influence of nitrogen fertilizer on grass biomass yield and amount of energy gained per area unit . 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 1628.-1631.lpp. <ind. Scopus>

Adamovics, A., Platace, R., Gulbe, I., Ivanovs, S. The content of carbon and hydrogen in grass biomass and its influence on heating value . 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 1277.-1281.lpp. <ind. Scopus>

Gutmane I., Adamovics A., Gulbe I.. The productivity of multi-species swards using three nitrogen fertilisation rates. Sustainable meat and milk production from grasslands: proceedings of the 27th General Meeting of the European Grassland Federation, Cork, Ireland, 17-21 June 2018 / Animal and Grassland Research and Innovation Centre-Teagasc. - Zurich, 2018. - (Grassland Science in Europe. Vol. 23.). - 209.-211.lpp. - ISBN 9781841706436

Adamovičs A., Gulbe I., Platače R. (2013) Assessment of factors influencing potassium content in osier pellets. 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Proceedings, Volume 12, May 23.-24,  ISSN 1691-5976, Jelgava, Latvia, 643-647.

 Adamovičs A., Gulbe I., Platače R. (2013)  Evolution of factors influencing calorific value of reed canary grass spring and autumn yield.   12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Proceedings, Volume 12, May 23.-24, ISSN 1691-5976, Jelgava, Latvia, p.521-525.

Platace R., Adamovics A., Gulbe I. (2013) Lignocellulosic Biofuels and Grass Plants Used in Production of Pellets.  Proceedings of the International Scientific Conferenece „Environmental and Climate Technologies 2013”, ISBN 978-9934-10-510-4, Riga, Latvia, p. 66-72.

Adamovičs A., Gulbe I., Būmane S., (2013) Optimization of mineral nutrition for perennial ryegrass seed production.  Grassland Science in Europe, vol. 18, 2013.

Gulbe I., Hāzners J. (2011)  Evolution of the existing and potential Latvian cheese export markets. Economics and Culture Vol.3, Ekonomikas un kultūras augstskola, Zinātniskie raksti, ISSN 2255-7563,Rīga, p.224-233.

Gulbe I., Hāzners J. (2011) Evoluation of the existing and potential Latvian canned fish export markets, Agrár-és Vidékfejleszté Szemle „Traditions, innovation, sustainability” vol.6.(1) supplement, Hódmezővásárhely, ISSN 1788-5345, p.189-195.

Gulbe I., Melece L., Hazners J. (2010) The impact of globalization on food retailing in Latvia. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai: 2010.4/1” ISSN 1822-7996, Kaunas, p.69-85.

Gulbe I., Melece L., Hazners J. (2009) Evaluation of Cattle’s Dressing Percentage and Meat Yield in Latvia. Proceedings of the “CIGR Section V International Symposium Tehnology and Management to Increase the Efficiency in Sustanable Agricultural Systems” http://journals.sfu.ca/cigrp/index.php/Proc/article/view/126, 1.-5 September, 2009., Rosario, Argentina 

Gulbe I., Melece L., Hazners J. (2009) Some Issues of globalization Impact on Latvia’s food marketing. Proceedings of the International Scientific Conferenece “Management Horizons in Changing Economic Enviroment. Visions and Challeneges” 2009.gada 24-16 septembris, Kaunas, Lihtuania, p.519-537

Gulbe I., Melece L., Hazners J., Csaba J. (2007) Impact of Accession to the EU on Latvia’s Food Sector// Proceedings of International Conference “Changes inthe Food Sector after Enlargement of the EU”. Institute of Agricultural and Food Economics No. 57.1, Warsaw, 226‑243.