Pārlekt uz galveno saturu

Videi draudzīgas saimniekošanas pamatā ir zinātniskie pētījumi

Projekta “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” partneri no AREI, LLKC, z/s “Lielvaicēni”, z/s “Rožkalni”, SIA “Bullīši”, z/s “Jaunkalējiņi” un z/s “Krikši” devās gūt pieredzi Igaunijā pieredzes apmaiņas brauciena “Uztvērējaugu pieredze Igaunijā” ietvaros, apmeklējot Igaunijas augkopības zinātnisko centru Jogevā, Tartu universitātes pētījumu un  izmēģinājuma laukus, vairākas bioloģiskās  un konvencionālās saimniecībās Tartu un Varstu apkaimē. Par sadarbību un uzņemšanu paldies izsakam Dr. agr. Merili Tomai.