Pārlekt uz galveno saturu

Rudens laukdienas Priekuļos

Izbaudot šī gada  oktobra pēdējās dienas siltumu un saules starus Priekuļu pētniecības centrā  aizvadītas divas lauka dienas.

Pirmās laukdienas programma tika veltīta nezālēm. Ieskatu aktuālo nezāļu bioloģiskajās īpašībās sniedza pētniece Dace Piliksere. Savukārt, ar rezultātiem LAP programmas pasākuma „Sadarbība” apakšpasākuma 16.2 „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” projektā „ Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas iepazīstināja vadošā pētniece Līvija Zariņa.

Otrās lauku dienas  programma bija veltīta šogad startējošā DEMO projekta  “Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti”  tēmas aktualitātei. Projekta vadītāja, vadošā pētniece L.Zariņa  pirms pasākuma dalībnieku diskusijām, prezentācijas “ Augu barības elements – slāpeklis. Risinājumi tā nodrošināšanā ziemājiem”ietvaros,  ieskicēja slāpekļa, kas ir viens no galvenajiem ražu ietekmējošiem augu barības elementiem, nodrošināšanas iespēju variantus.

Uzsāktā projekta ietvaros triju sezonu garumā tiks skaidrots tirdzniecībā jau pieejamu mikrobioloģisko preparātu pielietošanas efekts slāpekļa piesaistē. Pateicoties dalībnieku aktīvajai ieinteresētībai, diskusiju gaitā izkristalizējās ražotāju vēlmes, uz kurām zinātnieki varētu sniegt atbildes veicot šo pētījumu. No šī aspekta raugoties, šāda zinātnieku un praktiķu tikšanās projekta uzsākšanas sākumā ir jo īpaši vērtīga.

Paldies lauku dienas dalībniekiem par patieso ieinteresētību un aktivitāti diskusiju laikā!