Pārlekt uz galveno saturu

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūve

Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI) turpinās Eiropas Savienības fonda projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” Nr. 1.1.1.4./17/I/003 ieviešana.

2019. gada 3. ceturksnī projekta ietvaros turpinās aktīvi darbi pie Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves.