Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas kartupeļu pētniecības asociācijas (EAPR) konference

No 26. līdz 29. septembrim Rīgā notika Eiropas kartupeļu pētniecības asociācijas (EAPR) Agronomijas un fizioloģijas sekcijas konference.

Pasākuma norises organizēšanā bija uzaicināti AREI Priekuļu pētniecības centra speciālisti. Konferences zinātnisko komiteju vadīja Dr.agr. Ilze Skrabule, bet organizācijas komiteja darbojās Ilzes Dimantes vadībā.

Atklāšanas dienā, atzīstot pasākuma nozīmīgumu, labus vēlējumus dalībniekiem teica ZM Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece Iveta Ozoliņa, LZA LMZN priekšsēdētāja, LLMZA prezidente Prof. Baiba Rivža, AREI direktors Roberts Stafeckis un EAPR Agronomijas sekcijas priekšsēdētājs Žans-Pjērs Goffarts (Jean- Pierre Goffart). Konferences darbā piedalījās arī EAPR prezidents Mišels Martins (Michel Martin) no Francijas.

Konferences darbā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no 15 valstīm. Jaunākās atziņas kartupeļu agronomijas un fizioloģijas jautājumu pētniecībā tika izklāstītas zinātniskajās sesijās. Kartupeļu ražošanas vietu pasaules ekonomikas un vides saglabāšanas kontekstā izvērtēja viens no vieslektoriem Prof. Antons Haverkorts (Anton Haverkort) no Vāgeningenas Universitātes Nīderlandē. Barības vielu nodrošināšanas kritērijus bioloģiskās lauksaimniecības apstākļos analizēja vieslektors Kristians Bruns (Christian Bruns) noKaseles Universitātes Vācijā. Ļoti perspektīvās precīzās lauksaimniecības pielietošanas iespējas kartupeļu ražošanā izvērtēja aicinātais lektors Ž.P. Goffarts no Valonijas lauksaimniecības pētījumu centra Beļģijā.

Konferences programmā iesaistījās arī AREI pētnieki, piedaloties zinātniskajās sekcijās ar ziņojumiem (I.Dimante, L.Zariņa un I.Skrabule), kā arī prezentējot pētījumu rezultātus stenda referātos (I.H.Konošonoka, I.Mežaka, I.Kalviņa, L.Vojevoda, L.Melece, I.Stafecka un citi līdzautori).

 Konferences laikā tika pārrunātas arī iespējas sadarbībai ar Pasaules kartupeļu centru (CIP), kurš darbojas Dienvidamerikā, Āfrikā un Āzijā, kopīgi risinot pētniecības jautājumus un veicinot kartupeļu ražošanas attīstību pasaulē. Par kartupeļu audzēšanu un pārstrādi Latvijā konferences dalībniekiem pastāstīja kartupeļu nozares pārstāvji. Tā kā liela nozīme Latvijā ir tieši bioloģiskajai lauksaimniecībai, tika sniegts pārskats par bioloģiskās saimniekošanas attīstību un perspektīvām.

Konferences dalībnieki zinātniskās ekskursijas laikā apmeklēja AREI Priekuļu pētniecības centru un iepazinās ar kartupeļu selekcijas un sēklkopības darbu, kā arī Priekuļos izveidotajām kartupeļu šķirnēm. Bioloģiskās kartupeļu cietes ražošanas procesu konferences dalībniekiem izrādīja Aloja Starkelsen direktors Jānis Garančs. Bija iespēja arī viesoties vienā no bioloģiskajām saimniecībām „Ozoliņi ZL”, kas piegādā kartupeļus pārstrādei cietē. Ekskursijas dienas noslēgumā dalībniekus sagaidīja Turaidas pils.

Noslēdzoties konferences dienām, tās dalībnieki bija apmierināti ar ļoti pilnvērtīgo zinātnisko programmu, kā arī bija iepriecināti par iespēju kaut nedaudz iepazīt mūsu zemi un tās ļaudis, ņemot vērā, ka vairums dalībnieku apmeklēja Latviju pirmo reizi. Konferences mājas lapā būs iespēja iepazīties ar ziņojumiem. Nozīmīgāko prezentāciju autoriem konferences zinātniskā komiteja rekomendējusi sagatavot zinātniskos rakstus EAPR zinātniskajam žurnālam „Potato Research”.

Konferences organizatori sirsnīgi pateicas visiem, kas palīdzēja un atbalstīja pasākuma norisi.