Pārlekt uz galveno saturu

2012. gads

pdfSVID ANALĪZE PAR SITUĀCIJU VALSTĪ SAISTĪBĀ AR ATJAUNOJAMAJIEM ENERGORESURSIEM

Darbs izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu” un Antru Kundziņu saistībā ar SVID analīzi par situāciju valstī saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem.

Saskaņā ar darba uzdevumu darba ietvaros veikts sekojošais:

- veikta informācijas izpēte un analīze par situāciju enerģētikas nozarē ar atjaunojamajiem energoresursiem, balstoties uz Latvijas un citu ES normatīvajiem aktiem un stratēģiskajiem mērķiem, ievērojot attīstības tendences nozarē Latvijā un pasaulē, kā arī teritoriālo ietekmi, izmaksas un tehnoloģijas,

- sagatavota pilna SVID analīze saistībā ar atjaunojamās enerģijas ražošanu ņemot vērā LAP 2007.-2013. atbalsta ietekmi, izstrādājot iespējamos kritērijus turpmākam atbalstam,

- izdarīti secinājumi un izstrādāti ieteikumi pasākumu ieviešanas uzlabošanai saistībā ar LAP ieviešanu.

Darbā izmantota informācija par Latvijas enerģētikas sektoru, kas pieejama Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat datu bāzēs, kā arī LR Ekonomikas ministrijas, LR Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras publikācijās.

2012. gada martā.