Skip to main content

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
2016. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2016 ELFLA projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes projekts “Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums” 2016 ZM projekti Latvijas projekti
Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte 2016 LZP projekti Latvijas projekti
Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas: kviešu, miežu, rudzu, auzu, kartupeļu, zirņu, linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana 2016 ZM projekti Latvijas projekti
2015. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2015 EJZF projekts Latvijas projekti
2015. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2015 ELFLA projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2015 Citi Latvijas projekti
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai 2015 NFI projekti ES līdzfinansētie projekti
Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstāde 2014 ESF projekti ES līdzfinansētie projekti
2014. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2014 ELAFLA projekti Latvijas projekti
2014. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2014 EJZF projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku siamniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2014 ZM projekti Latvijas projekti
Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanai Latvijas 2014-2020. gadam Sākotnējā termiņa (Ex-ante) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana 2014 RJZF projekti Latvijas projekti
Stiebrzāļu selekcijas materiāla salīdzinājums Latvijas apstākļos 2014 Citi Starptautiskie projekti
Eiropas Savienības 7. ietvara programmas ERA-NET projekts „CORE Organic Plus” 2014 COBRA Starptautiskie projekti