Pārlekt uz galveno saturu

Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai

Projekta līmenis
Starptautiskie projekti
Projekta tips
Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020
Projekta īstenošanas laiks
2017.-2019.g
Projekta nosaukums angliski
Optimal catch crop solutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins
Projekta vadītājs

 Dr.agr. Līvija Zariņa, AREI Priekuļu PC

Projekta partneri
Lietuvas Vides politikas centrs, Aleksandra Stulginska universitāte
Finansēšanas avots
ERAF
Projekta koordinators

Lietuvas Vides politikas centrs

Publicēts: 04/04/2017