Skip to main content

AREI zinātnieku raksts par uztvērējaugiem (starpkultūrām)

Image author: No AREI arhīva

Žurnālā “Agrotops” šī gada jūnijā tika publicēta raksta par uztvērējaugiem noslēdzošā 3. daļa, kurā aprakstīti lauka izmēģinājumu rezultāti projektā “Catch pollution”. Janvāra numurā raksta pirmajā daļā tika sniegta informācija par uztvērējaugiem un to audzēšanas potenciālu Latvijā, savukārt 2. daļā par atbalsta pasākumiem saistībā ar starpkultūru un uztvērējaugu audzēšanu kaimiņvalstīs. Rakstu tapšanā iesaistīti AREI zinātnieki – vadošās pētnieces I. Jansone un A. Krieviņa, pētnieki – P. Lakovskis, I. Leimane, S. Maļecka. Ar projekta “Catch pollution” rezultātiem un uztvērējaugu audzēšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku var iezīties šeit:

ATBALSTA RĪKS OPTIMĀLAI UZTVĒRĒJAUGU AUDZĒŠANAI


Projekts: https://www.arei.lv/lv/projekti/2017/optimali-uztverejaugu-izmantosanas-risinajumi-parrobezu-upju-venta-un-lielupe-baseinu 

xx

Submitted on: 12/06/2020