Pārlekt uz galveno saturu

Pavasara seminārs lauksaimniekiem Priekuļos

Attēla autors: No AREI arhīva

5. aprīlī AREI Priekuļu pētniecības centrā notika pavasara seminārs lauksaimniekiem. Tas iesākās ar nozīmīgu gada skaitļu atceri: Latvijas valstij šogad būs 100 gadskārta, bet Priekuļos šopavasar sāksies 105. darba cēliens lauksaimniecības pētniecības un selekcijas centram. Visu šo laiku priekulieši ir veikuši izmēģinājumus un radījuši laukaugu šķirnes Latvijas lauksaimniekiem, meklējuši risinājumus ienesīgai un Latvijai atbilstošai saimniekošanai. 
Semināra darba kārtība bija veltīta Valsts Pētījumu Programmas AgroBioRes Projekta “Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei” (PĀRTIKA) rezultātiu un iegūtajo zināšanu atspoguļošanai. Programmas vadītāja LLU PTF profesore Dr.sc.ing. Ruta Galoburda iepzīstināja ar pētījuma virzieniem un galvenajiem sasniegumiem. Plašu prezentāciju par kartupeļu un to blakusproduktu izmantošanu sniedza LLU PTF pētniece Dr.sc.ing. Zanda Krūma. Miežu un auzu šķirņu izvērtējuma pētījumu rezultātus izklāstīja Stendes PC pārstāves Dr.agr. Māra Bleidere un Elīna Grīnberga. Par akrilamīda veidošanās ierobežošanu rudzu un tritikāles maizē, kā arī ceptos kartupeļu produktos stāstīja PPC selekcionāres Mg.agr. Aina Kokare un Dr.agr. Ilze Skrabule. Par mikotoksīnu uzkrāšanos ziemāju graudos, to kaitīgumu pārtikas produktos iepazīstināja Dr.agr. Arta Kronberga no Priekuļu PC.

Par nepareizas herbicīdu lietošanas ietekmi uz vidi, nezālu rezistences iemesliem un pētījumiem ZM projekta ”Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” ietvaros stāstīja  LAAPC pārstāve Mg.biol. Zane Erdmane. 
Semināra noslēgumā tā apmeklētāji varēja iepazīties ar laukaugu šķirņu izstādi, degustēt priekuliešu sagatavotos kārumus no pašu izaudzētajām laukaugu šķirnēm un apmainīties ar atziņām diskusijās un sarunās.

Video par pasākumu pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=NGH3Vi8u8E0

Pievienots 10/04/2018