Pārlekt uz galveno saturu

CATCH POLLUTION lauku dienas

Attēla autors: No AREI arhīva

Sezonas izskaņā (20 un 24. oktobrī) AREI agroekologi, pieaicinot pārstāvjus no ZM un VARAM divu semināru- lauka dienu ietvaros aicināja praktiķus uz diskusiju par uztvērējaugiem.  

Ir fakts, ka lauksaimnieciskā darbība rada upju baseinu piesārņojumu ar augu neizmantotajiem barības elementiem, tāpēc Interreg V-A Latvija–Lietuva Programmas 2014-2020 projekta “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju Venta un Lielupe-baseinu piesārņojuma mazināšanai” (Catch Pollution), ietvaros vasarā tika ierīkoti demonstrējumu izmēģinājumi.  Tajos, savstarpējai salīdzināšanai un efektivitātes pārbaudei, tika iesēti dažādi uztvērējaugi un to maisījumi, bet ūdens kvalitātes pārbaudei ierīkoti lizimetri.

Semināru dienās pasākumu dalībnieku viens no uzdevumiem- izvērtēt uztvērējaugu zelmeni un potenciālās iespējas uztvert  ‘liekos’ barības elementus.

Pievienots 23/10/2017