Pārlekt uz galveno saturu

PPC zinātniskā personāla dalība EUROLEGUME un LEGATO noslēguma konferencē Novi Sad, Serbijā, 26.-28.09.2017.

Attēla autors: No AREI arhīva

No 27. – 28.septembrim Novi Sad, Serbijā notika starptautiska Eiropas Savienības 7. IP finansēto projektu EUROLEGUME un LEGATO noslēguma konference “Advances in grain legume breeding, cultivation and uses for more competitive value-chain”, kurā piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieki no 15 valstīm un 18 mūsu sadarbības partneriem. Pirms konferences, 26.septembrī, notika projekta EUROLEGUME Ģenerālās asamblejas tikšanās, kurā darba grupu vadītāji un projektu izpildītāji, tajā skaitā AREI vadošā pētniece un projekta WP 2 sadaļas koordinatore Dr. agr. Arta Kronberga, iepazīstināja projekta dalībniekus ar paveikto 2016.gada otrajā semestrī un 2017.gadā, kā arī tika apspriesti turpmākie ar projekta īstenošanu saistītie uzdevumi. Konferencē, prezentējot veikto pētījumu rezultātus, stenda ziņojumus sniedza Mg. biol. Lāsma Rābante “Yield stability in faba beans (Vicia faba) under different growing conditions in Northern Europe” un Līga Zaharāne “Local Latvian grey pea morphological and quality characteristics’’. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar Dr. agr. Līvijas Zariņas, Mg. agr. Aijas Vaivodes un Mg. agr. Ilonas Alekses pētījuma “Legume – cereals mixtures for the economical overall benefit rezultātiem.

Pievienots 04/10/2017