Skip to main content

Projekta izpildes progress no 2019. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim (6. pārskata periods)

Image author: No AREI arhīva

Turpinājās projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” tehnoloģijas komercializācijas plāna ieviešana.

2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana Turpinās izpēte par šķirnes 'Kornelija' selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanu ASV, kā arī selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšana šķirnei 'Kornelija' Eiropas Savienības valstīs. Balstoties uz veikto izpēti par piemērotāko risinājumu ir izvēlēta selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšana Kopienas (Community) teritorijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr.2100/94. Sagatavots un iesniegts pieteikums Kopienas Augu šķirņu biroja (Community Plant Variety Office, CPVO) on-line reģistrācijas sistēmā.

3. aktivitātē Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei nobeigta augu paraugkūļu analizēšana, graudu paraugu fizikālo un bioķīmisko pazīmju noteikšana, sagatavots kopsavilkums 2019. gadā iegūto lauksaimnieciskās sezonas datu analīzei, kas publicēti www.kornelija.lv mājas lapā:

Iegūtie rezultāti tiek izmantoti šķirnes 'Kornelija' tirgus apguves argumentu un vadlīniju izstrādei.

4. aktivitātē Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās ražošanas apstākļos nobeigts darbs pie 2019. gada rūpniecisko eksperimentu iegūto lauksainiecisko datu apkopošanas un rezultātu analīzes, kas izmantojams komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai, un šķirnes 'Kornelija' tirgus apguves argumentu un vadlīniju izstrādei. Ar rezultātu kopsavilkumu var iepazīties www.kornelija.lv mājas lapā:                                                                                       

https://kornelija.lv/wp-content/uploads/2020/01/Kornelija_Rezultati_2019_4-aktivitate.pdf

5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija apzināti potenciālie miežu produktu ražotāji Lietuvā un Igaunijā, uzsākta miežu tehnoloģisko īpašību piemērotība funkcionālu konditorejas izstrādājumu gatavošanai. Veikti ražošanas eksperimenti svaigās pastas gatavošanai. Secināts, ka ar miežu 'Kornelija' miltiem var aizstāt līdz 20% kviešu miltu, tādējādi paaugstinot to uzturvērtību. Lielāka miežu miltu pievienošana veido drupenu pastas konsistenci, samazina vijīgumu un produkta kvalitāti. Veikti laboratorijas eksperimenti pievienojot miežus 'Kornelija' pienam jogurta gatavošanā un sūkalām, funkcionāla skābpiena dzēriena gatavošanā, secināts, ka jogurtam veidojas blīvāka konsistence, kas neizmaina produkta garšu, jāturpina laboratorijas eksperimenti funkcionāla skābpiena produkta no miežiem un sūkalām gatavošanā. Turpinās miežu 'Kornelija' 2019. gada ražas ķīmiskā sastāva izvērtējums.

6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos ir izveidota sākotnējā kontaktu bāze darbam ar  potenciāliem sadarbības partneriem Somijā, Vācijā, Dānijā, Zviedrījā un Polijā, ir uzsākta to uzrunāšana. Ir atrasti potenciāli sadarbības partneri Lietuvā un Igaunijā. Noritēja komunikācija ar saistošajiem pārstāvjiem Igaunijā un Polijā par iespējamo sadarbību šķirnes rūpnieciskajos izmēģinājumos 2020. gada lauksaimnieciskajā sezonā. Tika turpināta sadarbība ar pārstrādes nozares uzņēmumiem.

Projekta izpildītāji (V. Šterna; A. Auziņš) piedalījās "Food Proteins Europe Summit 2019" (Kopenhāgena, 17.-18.10.2019), lai iepazītos ar galvenajām tendencēm proteīna ražošanā ES un pasaulē. Klātienē ir iegūti jauni kontakti sadarbībai. Ir iegūts apstiprinājums, ka kailgraudu mieži 'Kornelija' kā augsta proteīna un beta-glikānu izejviela, ir izmantojama proteīna un paaugstinātu šķiedrvielu batoniņu, speciālo barošanas produktu ražošanā. 

Lai apzinātu šķirnes 'Kornelija' komercializācijas iespējas A. Lismanis un V. Šterna piedalījās starptautiskajās pārtikas izstādēs "Tallin Food Fair" (Tallina, Igaunija; 23.-24.10.2019) un "Baltic Food and beverage exibition BAF 2019" (Lietuva; 7.-8.11.2019). Turpināta mājas lapas www. kornelija.lv informācijas aktualizēšana.  

Submitted on: 24/01/2020