Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, izmantojot sedzējaugus 2017 ERA-NET Core Organic PLUS Starptautiskie projekti
Augu daudzveidība un nezāles 2017 ERA-NET Core Organic PLUS Starptautiskie projekti
Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos 2017 ZM projekti Latvijas projekti
Ilgtspējīgu tehnoloģiju izstrāde pākšaugu audzēšanai un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanai 2017 ES 7IP projekti Starptautiskie projekti
2016. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2016 EJZF projekts Latvijas projekti
2016. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2016 ELFLA projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes projekts “Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums” 2016 ZM projekti Latvijas projekti
Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte 2016 LZP projekti Latvijas projekti
Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas: kviešu, miežu, rudzu, auzu, kartupeļu, zirņu, linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana 2016 ZM projekti Latvijas projekti
2015. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2015 EJZF projekts Latvijas projekti
2015. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2015 ELFLA projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2015 Citi Latvijas projekti
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai 2015 NFI projekti ES līdzfinansētie projekti
Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstāde 2014 ESF projekti ES līdzfinansētie projekti
2014. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2014 ELAFLA projekti Latvijas projekti