Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
2015. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2015 ELFLA projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2015 Citi Latvijas projekti
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai 2015 NFI projekti ES līdzfinansētie projekti
Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstāde 2014 ESF projekti ES līdzfinansētie projekti
2014. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2014 ELAFLA projekti Latvijas projekti
2014. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2014 EJZF projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku siamniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2014 ZM projekti Latvijas projekti
Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanai Latvijas 2014-2020. gadam Sākotnējā termiņa (Ex-ante) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana 2014 RJZF projekti Latvijas projekti
Stiebrzāļu selekcijas materiāla salīdzinājums Latvijas apstākļos 2014 Citi Starptautiskie projekti
Eiropas Savienības 7. ietvara programmas ERA-NET projekts „CORE Organic Plus” 2014 COBRA Starptautiskie projekti
Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 2. projekts „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” 2014 VPP projekti Latvijas projekti
Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 1. projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā” 2014 VPP projekti Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2013 ZM projekti Latvijas projekti
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana 2013 EJZF projekts Latvijas projekti
2013. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2013 ELAFLA projekti Latvijas projekti