Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā 2019 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti
LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana 2019 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
LIVESEED Bioloģiskās lauksaimniecības nozares pilnveidošana, veicinot bioloģiskās sēklaudzēšanas un selekcijas attīstību Eiropā 2019 HORIZON 2020 Starptautiskie projekti
Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai 2019 Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020 Starptautiskie projekti
Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas projekts "CORE Organic Cofund” 2019 CORE Organic Cofund Starptautiskie projekti
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana 2018 Rūpniecisks pētījums Latvijas projekti
2018. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2018 EJZF projekts Latvijas projekti
2018. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2018 ELFLA projekts Latvijas projekti
Dzeltenās rūsas slimību ierosinātāja Puccinia striiformis, Wes. rasu izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos 2018 ZM projekti Latvijas projekti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2018 ZM projekti Latvijas projekti
Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas: kviešu, miežu, rudzu, auzu, kartupeļu, zirņu, linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana 2018 ZM projekti Latvijas projekti
Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos 2018 ZM projekti Latvijas projekti
VPP AgroBioRes Projekts Nr. 4 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) 2017 VPP projekti Latvijas projekti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2017 ZM projekti Latvijas projekti
Kviešu, miežu, rudzu, auzu, kartupeļu, zirņu, linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2017 ZM projekti Latvijas projekti