Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas 2019 Fundamentālais un lietišķais projekts Latvijas projekti
LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana (Nr.1.1.1.5/18/I/004) 2019 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā 2019 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti
Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai 2019 Eksperimentālā izstrāde ES līdzfinansētie projekti
Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai 2019 Rūpniecisks pētījums ES līdzfinansētie projekti
Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana 2019 Rūpniecisks pētījums ES līdzfinansētie projekti
Perspektīvu, Latvijā selekcionēto kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos 2019 ELFLA projekts Latvijas projekti
Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējums bioloģiskās saimniekošanas apstākļos 2019 ELFLA projekts Latvijas projekti
Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos 2019 ELFLA projekts Latvijas projekti
Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā 2019 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti
LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana 2019 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
LIVESEED Bioloģiskās lauksaimniecības nozares pilnveidošana, veicinot bioloģiskās sēklaudzēšanas un selekcijas attīstību Eiropā 2019 HORIZON 2020 Starptautiskie projekti
Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai 2019 Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020 Starptautiskie projekti
Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas projekts "CORE Organic Cofund” 2019 CORE Organic Cofund Starptautiskie projekti
Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Nr.4.2.1.2/18/I/004 2018 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti