Skip to main content

Projekta izpildes progress no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembris (10. pārskata periods)

Image author: No AREI arhīva

Turpinājās projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” tehnoloģijas komercializācijas stratēģijas plāna ieviešana.

2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana 
Noritēja darbs pie profesionālo pakalpojumu sniedzēja (t.s. patentpilnvarotā) izvēles saistībā ar selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanu ASV. Tika nodibinātas līgumattiecības ar iepirkuma procedūras ietvaros atlasīto profesionālo pakalpojumu sniedzēju (Klarquist Sparkman, LLP) un uzsākts novērtējums par šķirnes 'Kornelija' selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanu ASV.
Turpinājās darbs pie šķirnes 'Kornelija' aizsardzības reģistrēšanas (selekcionāru tiesību aizsardzības iegūšanas) Norvēģijā. Sagatavots un iesniegts pieteikums selekcionāru tiesību aizsardzības iegūšanas, izmantojot starptautisko UPOV PRISMA (https://www.upov.int/upovprisma/en/index.html) platformu. 

3. aktivitātes Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei 
Nobeigta paraugkūļu analizēšana, graudu paraugu fizikālo un  bioķīmisko pazīmju noteikšana, nobeigta 2020. gada iegūto lauksaimnieciskās sezonas datu apkopošana, statistiskā analīze un ražošanas izmaksu ekonomiskais novērtējums divu gados iegūto rezultātu kontekstā konvencionālajā audzēšanas sistēmā un bioloģiskajā audzēšanas sistēmā.

Rezultāti izmantoti šķirnes 'Kornelija' tirgus apguves argumentu un vadlīniju izstrādei, kas ietver soļus optimālas ražas un augstas kvalitātes graudu iegūšanai, samazinot audzēšanas riskus konvecionālajā un bioloģiskajā audzēšanas shēmā.

4. aktivitātes Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās ražošanas apstākļos 
Nobeigti laboratorijas eksperimenti sēklu kvalitātes noteikšanai 2020. gada rūpnieciskā pētījuma paraugiem (plēkšņainība, dīgtspēja, 1000 graudu masa saimnieciskā un ekonomiskā novērtēšana, veikta 2020. gadā realizētā rūpnieciskā pētījuma rezultātu analīze.

Balstoties uz veiktajiem rūpniecisko pētījumu datiem 2019. un 2020. gadā trīs sēklkopības saimniecībās, izstrādātas kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ sēklas ražošanas vadlīnijas.

5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija 
Pabeigta 2020. gada ražas testēšana, nosakot tajā papildus pamatrādītājiem arī aminoskābju, diētisko šķiedrvielu, fenola saturu, noteikts arī rezistentās cietes saturs miežos. 

Balstoties uz projekta laikā iegūto miežu šķirnes 'Kornelija' graudu izejvielu/gala produktu īpašību izpētes rezultātiem un tehnoloģisko iespēju izvērtējumu, izstrādāti pieprasījuma vilkmes veidošanai nepieciešamie argumenti, pamatojot kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ graudu izcilību pārtikai.

6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos 

Uzsākta kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ KOMERCIALIZĀCIJAS PIEDĀVĀJUMA izplatīšana Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā digitālajā vidē kopā ar ārpakalpojuma sniedzēju NJMedia. 

Norisinājās komunikācija ar mērķauditoriju, kas līdz šim iegūti ārpakalpojuma digitālajā kampaņā un sociālajos tīklos, izstādēs, lauka dienās par šķirnes ‘Kornelija’ pārtikas graudu un sēklas audzēšanu, pārstrādes iespējām, graudu sastāvu, šajā darbā izmantojot 3., 4. un 5. projekta aktivitātēs izstrādātās tirgus apguves argumentus un vadlīnijas. Papildināta informācija mājas lapas www.kornelija.lv un attīstīta to sasaiste ar sociāliem tīkliem. Ņemta dalība rudens izstādē Rāmavā, veikta potenciālo audzētāju uzrunāšana par šķirnes potenciālu un licences līgumu slēgšanu. Līdzdalība cenu aptaujas izstrādē un dokumentācijas sagatavošanā Kornelijas grūbu ražošanas procesa izvērtējumam, klātienē ņemta dalība šajā ražošanas eksperimentā labākai rādītāju uzskaitei un novērtēšanai. 
Turpināta komunikācija ar potenciālajiem Kornelijas sēklaudzētājiem un zemnieku saimniecībām par sēklas pārdošanu 2021. gada pavasara sējai. Regulāri papildināta sociālā tīkla Facebook Kornelijas lapa https://www.facebook.com/BarleyVarietyKornelija, auditorijas palielināšana, ielūgumu izsūtīšanas. Noritēja darbs pie LINKEDIN profila pilnveides linkedin.com/company/kornelija-variety.

korn
 

korn

korn

Submitted on: 22/01/2021