Skip to main content

Aicinājums piedalīties gadījumu analīzē (case study) par labās prakses piemēriem pesticīdu lietošanas mazināšanā

Image author: No AREI arhīva

Šobrīd tiek īstenots pētījums “Rīkkopas izstrāde lauksaimniekiem par integrētās augu aizsardzības praksēm, kuras izmanto Eiropas Savienībā”, ko Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta uzdevumā veic Arcadia International un Ecorys, savukārt AREI nodrošina atbalstu pētījuma īstenošanai Latvijā. Pētījumu mērķis ir attīstīt zināšanas un apzināt pieejas, kas varētu palīdzēt lauksaimniekiem, konsultantiem un politikas veidotājiem veicināt pesticīdu lietošanas atkarības mazināšanu ES.

Šī pētījuma ietvaros projekta grupa (Arcadia International un Ecorys) ir izsludinājusi uzaicinājumu pieteikties dalībai gadījumu analīzē (case study). Tās mērķis ir apzināt un apkopot ES dalībvalstīs līdz šim īstenotās iniciatīvas un labās prakses piemērus attiecībā uz IAA un pesticīdu lietošanas mazināšanu. Sīkāku informāciju par uzsaukumu skatiet pievienotajā dokumentā.

Submitted on: 07/04/2021