Skip to main content

Biedrības “Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” biedru kopsapulce

Image author: No AREI arhīva

2020. gada 3. martā notika Biedrības “Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” kārtējā biedru kopsapulce, kurā piedalījās arī Agroresursu un ekonomikas institūta direktore Ineta Stabulniece, Tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Andra Ūdre un vadošā pētniece Dr.sc.ing. Vita Šterna, kura prezentēja un iepazīstināja klātesošos ar Dānijā notikušā sammita "Food Proteins Europe 2019" gūto informāciju, kā arī ar AREI pētījumiem augu proteīnu jomā, sadarbības iespējām un popularizēja kailgraudu miežu šķirni "Kornelija", tās izmantošanu jaunu produktu izstrādē. Kopsapulce norisinājās Vides risinājumu institūtā.

Submitted on: 04/03/2020