Skip to main content

Latvijas Zemnieku Federācijas (LZF) padomes un valdes sēde

Image author: No AREI arhīva

 

2019.gada 11.decembrī notika Latvijas Zemnieku Federācijas (LZF) padomes un valdes sēde, kurā AREI pētnieks Armands Vēveris prezentēja 2017-2019 gada pētījumu apkopojumu “Līdzšinējā LAP ietekme uz mazo saimniecību attīstību un ieteikumi nākamajam periodam”.

Pētījumu veica un apkopoja AREI Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja Mg.ing.Elita Benga un Dr.oec. Armands Vēveris.

Submitted on: 10/01/2020