Skip to main content

Līvija Zariņa uzstājās starptautiskā augsnes simpozijā Lietuvā

Image author: No AREI arhīva

 

 

Ar ziņojumu par minimālās augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes penetrometrisko pretestību (Influence of tillage systems on soil penetration resistance in organically managed field) 2.un 3. jūnijā vadošā pētniece Līvija Zariņa uzstājās starptautiskā augsnes simpozijā Lietuvā. Pētījums veikts ELFLA atbalstītā projekta Progresīva lauksaimniecības sistēma kā pamats videi draudzīgai un efektīvai augkopībai Latvijā” ietvaros, ziņojumā apkopojot rezultātus, kādi iegūti divās bioloģiskajās saimniecībās. Lai gan hipotēze, ka samazināta augsnes apstrāde pozitīvi ietekmē augsnes fizikālās īpašības, apstiprinājās, kultūraugu ražas dati būtisku starpību neuzrādīja.  

Submitted on: 12/06/2022