Skip to main content

Vebinārs - Augumaiņas prakse Latvijas lauksaimniecībā. Telpisko datu izpētes rezultāti

vebinars
Sākas
Beidzas

Agroresursu un ekonomikas institūts ceturtdien, 1. jūlijā, no plkst. 9.00 - 10.00 organizē projekta Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” Nr.19-00-A01612-000011 vebināru.
Augmaiņa ir viens no trim zemkopības sistēmas elementiem, ko pētām projekta ietvaros. 
Sabiedrībā ir dažādi priekšstati par Latvijas zemkopības praksē piemērotajām augumaiņām, un to tipiskumu reģionos. Tomēr vairumā gadījumu tie balstīti uz ikgadējiem statistikas datiem par kultūraugu izplatību lauksaimniecības zemēs, kas principā nesniedz informāciju par augu rotāciju atsevišķos laukos; vai arī uz atsevišķu saimniecību individuālajām lauku vēsturēm un lauksaimnieku sajūtām par praksi kaimiņu vai kolēģu saimniecībās, kas savukārt sniedz vien fragmentētu ainu. 
Lai: 
-    gūtu skaidru izpratni par faktiskajām augumaiņas praksēm visā Latvijas teritorijā, 
-    apzinātu tipiskās augumaiņas un to izplatību dažādos Latvijas apvidos, 
-    apjaustu starpkultūru kā uztvērējaugu izmantošanas potenciālu mūsu zemkopībā, 
projekta ietvaros veikts atsevišķs pētījums par augumaiņu praksi Latvijas lauksaimniecībā 2015.-2019. gados. Pētījums balstīts LAD deklarēto kultūraugu platību datos un ir pirmreizējs vismaz 2 aspektos: 
-    apvienoti izmantojot ģeotelpiskās izpētes un matemātiski statistiskās analīzes metodes, izsekota faktiskā kultūraugu maiņa vairāk nekā 1,4 miljonos ha 5 augkopības sezonās; 
-    ar statistiskās analīzes metodi identificētas aktuālās tipiskās augumaiņas un to izplatība Latvijā. 

Vebināru atklās projekta vadītāja AREI vadošā pētniece Dr.agr. Inga Jansone
Ieskatu ģeotelpiskās informācijas izmantošanas metodē sniegs AREI vadošais pētnieks Pēteris Lakovskis. 
Par projektā iegūtiem rezultātiem stāstīs Andris Miglavs no projekta partnera SIA “Edo Consult”. 

Aicinām interesentus reģistrēties līdz 29. jūnijam, aizpildot reģistrācijas veidlapu tiešsaistē
Reģistrētiem dalībnieki uz e-pastu adresēm tiks izsūtīti uzaicinājumi ar vebināra pieslēgšanās informāciju Zoom platformā. Ja e-pasts nav saņemts līdz 30.jūnijam plkst.14:00, lūgums par to informēt rakstot uz e-pasta adresi: sallija.cerina@arei.lv .
Pasākumu organizē Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar SIA “Edo Consult”. 


Uzziņai. Vebinārs tiek nodrošināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Sadarbība" 16.1 Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai.

elfla

Submitted on: 15/06/2021
Portāla administrators