Skip to main content

Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei, Nr. 19-00-A01620-000064

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
Projekta īstenošanas laiks
2020. gada 3. augusts - 2023. gada 31. janvāris
Projekta vadītājs

Mg. lauks. Vija Strazdiņa

Projekta mērķis
Izvērtēt bioloģiskajos audzēšanas apstākļos laika posmā no 1922. - 1950. gadam Latvijā selekcionēto 15 ziemas un 20 vasaras kviešu, kā arī rudzu šķirnes “Stendes II” ražību, graudu kvalitāti, slimību un veldres izturību. Atlasītos, vērtīgākos genotipus aprakstīt un reģistrēt Latvijas ģenētisko resursu saglabājamo šķirņu sarakstā, kā arī tos pavairot, radot iespēju, paplašināt maizes ražotāju tīklu.
Finansēšanas avots
ELFLA

Apakšmērķi:

  1. Izvērtēt, aprakstīt un reģistrēt Latvijas saglabājamo šķirņu sarakstā 1949. gadā izveidoto rudzu šķirni ‘Stendes II’, ziemas kviešus ‘Kursa’ (1940.), ziemas kviešus ‘Zemgale’, kā arī vasaras kviešus ‘Imanta’ (1933.) un ‘Liva’ LVA 00028.
  2. Atlasītajām šķirnēm uzsākt sēklkopību, lai nodrošinātu ar izejvielām maizes cepējus.
  3. Jauni pārtikas produkti - dažādi maizes izstrādājumi no bioloģiski audzētiem rudziem ‘Stendes II’ un vasaras un ziemas kviešiem.
     

Projekta sadarbības partneri:

  • Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs 
  • Zemnieku saimniecība “Brīvzemnieki” Lībagu pag. Talsu nov.

kviesi

Published: 03/08/2020