Skip to main content

Projekta izpildes progress no 2020. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim (9. pārskata periods)

Image author: No AREI arhīva

Turpinājās projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” tehnoloģijas komercializācijas stratēģijas plāna ieviešana.

2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana 
Turpinājās izpēte par šķirnes 'Kornelija' selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanu ASV. Tika veikta profesionālo pakalpojumu sniedzēju (t.s. patentpilnvaroto) izpēte, tai skaitā pakalpojumu sniedzēju loka apzināšana, cenu līmeņa un pakalpojumu sniegšanas nosacījumu noskaidrošana u.c. Uzsākts darbs pie šķirnes 'Kornelija' aizsardzības reģistrēšanu (selekcionāru tiesību aizsardzības iegūšanas) Norvēģijā.

3. aktivitātes Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei 
Turpinājās šķirnes 'Kornelija' lauka izmēģinājumu praktiskā īstenošana atbilstoši iztrādātajai metodikai, veicot izmēģinājumu noformēšanu, analizējamo lauka novērojumu datu reģistrēšanu, augu paraugkkūļu noņemšanu, lauciņu ražas novākšanu un uzskaiti, un ražas paraugu žāvēšanu un pirmapstrādi. Līdzdalība nepieciešamo materiālu sagādē. Tika uzsākta paraugkūļu analizēšana, graudu paraugu fizikālo un  bioķīmisko pazīmju noteikšana, uzsākta iegūto datu apkopošana un analīze

4. aktivitātes Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās ražošanas apstākļos 
Nodrošināta uzraudzība plānotās metodikas izpildei ārpakalpojuma līgumā, sadarbībā ar zemnieku saimniecību iekārtotajā šķirnes 'Kornelija' sējumā (3 ha konvencionāli audzēta). Turpinājās novērojumu uzskaite augu attīstības un slimību attīstības dinamikas novērtēšanai, novērtēta izturība pret veldrēšanos, pirms ražas novākšanas tika ievākti augu paraugkūļi un pēc ražas novākšanas graudu paraugi. Veikta graudu ražas novākšana un uzskaite. Veikta graudu paraugu pirmapstrāde, augu paraugkūļu analizēšana, uzsākti laboratorijas eksperimenti sēklu kvalitātes noteikšanai. Uzsākta 2020. gada rūpniecisko eksperimentu iegūto datu apkopošana un rezultātu analīze.

5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija 
Veikti ražošanas eksperimenti kailgraudu miežu 'Kornelija' - dārzeņu batoniņu paraugu izveidošanā, to testēšana. Sagatavoti 8 atšķirīgi batoniņu veidi, papildinot diedzētus un nediedzētus miežus ar biešu, upeņu, cidoniju masu, auzu pārslām, zaļajiem griķiem, medu. Degustējot tika atlasīti labākie varianti un sagatavoti šokolādē glazēti paraugi. Secināts, ka diedzētu miežu graudu iekļaušana produktā rada labāku garšu un pēcgaršu. Turpinājās putru gatavošana ražošanas apstākļos. Uzsākti eksperimenti ar kailgraudu miežiem 'Kornelija', tās izmantošanai maizes ieraugu gatavošanā, secināts, ka raugi lieliski aug, palielinās ierauga masa, tomēr pietiekami nepieaug vides skābums. Veikta fenola savienojumu un antiradikālās aktivitātes noteikšana kailgraudu miežu šķirņu 2019. gada ražas paraugos.  Veikta rezistentās cietes noteikšana funkcionālo miltu un 2020. gada ražas paraugos. Uzsākta vienādos apstākļos audzētu konkurējošo kailgraudu miežu šķirņu ķīmiskā sastāva testēšana. Pamatrādītāji liecina, ka miežiem 'Kornelija' proteīna saturs 17.16%, kas ir viens no 3 augstākajiem rādītājiem 13 šķirņu salīdzinošā vērtējumā, beta - glikāna saturs 4.8%, kas arī ir augstāks par vidējo. Paraugi sagatavoti aminoskābju, diētisko šķiedrvielu, fenolu savienojumu un citu rādītāju testēšanai. Tika meklētas jaunas sadarbības iespējas ar alus un nealkoholisko dzērienu ražotājiem, bet šobrīd nav iezīmējušies konkrēti sadarbības veidi.

6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos 
Individuāla vizīte ražošanas pārstrādes uzņēmumā “Fasma”, iepazīšanās ar tās ražošanas telpām un pārstrādes iekārtām, diskusija ar uzņēmuma vadītāju un galveno tehnologu par Kornelijas pārstrādes iespējām un iespējamo produktu ražošanu. 
Individuālas vizītes Zviedrijā lauksaimniecības kompānijās: 

  • kooperatīva sabiedrībā Warbro Kvarn AB Skoldinge tikšanās ar kooperatīva vadītāju Thomasu Bjorklundu. 
  • kompānijā Kalmar Olands Tradgardsprodukter Farjestaden. 
  • sēklu tirdzniecības kompānijā Olssons Fro AB Helsingborgā tikšanās ar kompānijas vadītāju Per Andersson un iepircēju Maria Holmberg.  
  • lauksaimniecības kooperatīvā Vallberga Lantman Vallbergā. 

Šķirnes ‘Kornelija’ prezentācijas: 

  • “Maizes dienā” Āraišu vējdzirnavās. 
  • Starptautiskā pārtikas izstādē “Riga Food 2020” 9.-12. septembris
  • “Ražas svētkos” Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, 27. septembrī.
  • “Lauka dienās Stendē”, 7. jūlijā

Turpinājās sadarbība ar esošiem sadarbības partneriem, kā arī uzrunāta virkne jaunu (Food Union, Jaunpils pienotava, Smalkais muslis, ZOE u.c). 
Ir analizētas iespējas, kā attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem /potenciāliem šķirnes interesentiem un sasniegtu mērķauditoriju pandēmijas apstākļos. Tika izvēlēts veids tehnoloģijas informēšanas pasākumu īstenošanai digitālajā vidē; noritēja darbs pie ārpakalpojuma “Informēšanas pasākumi un komercializācijas piedāvājuma izplatīšana digitālajā vidē projekta Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei vajadzībām” specifikācijas izstrādes.   

Ir papildināta mājaslapas www.kornelija.lv latviešu un angļu versijas, papildināta projekta pētījumu datu bāze. Noritēja darbs ar šķirnes ‘Kornelijas’ profilu sociālajos tīklos Facebook https://www.facebook.com/BarleyVarietyKornelija., patstāvīga ierakstu veidošana, rediģēšana, fotogrāfiju apstrāde, ievietošana, FB profila pamatu datu papildināšanas, pilnveides, informāciju sagatavojot LV un EN. Izveidotajā Kornelijas oficiālajā profilā profesionālajā sociālajā tīklā Linkedin - angļu valodā nodrošināti regulāri ieraksti un auditorijas paplašināšana.  Darbs pie Linkedin ieraksta un iesūtīto fotogrāfiju ielādes, apstrādes, sagatavošana sociālo tīklu platformai https://www.linkedin.com/company/kornelija-variety/
Lai prezentētu šķirnes ‘Kornelija’ potenciālu lauksaimnieku auditorijai, izgatavots šķirnes uzraksta plakāts āra apstākļiem un informatīvs baneris projekta vajadzībām gan izstādēm, gan publicitātes un atpazīstamības veicināšanai. 
Sagatavotas preses relīzes par selekcionāra tiesību piešķiršanu ES (kopienas) teritorijā, par dalību publicitātes pasākumos.

korn

korn

Submitted on: 16/11/2020