Skip to main content

Tehnoloģisko ekspertu rezultāti projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” 5. aktivitātē

Image author: No AREI arhīva

Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo  produktu izstrādei Nr. KC-PI-2017/43
Aizvadītajā projekta posmā tika uzsākta kailgraudu miežu 'Kornelija' izmantošana maizes ieraugu gatavošanā, Eksperimenta gaitā tika veikta spontānā miežu ierauga gatavošana, izmantojot miežu ‘Kornēlija’ miltus un veikta ierauga mikrofloras izpēte, nosakot mezofili aerobo un fakultatīvi anaerobo (MAFAM) kvv*g-1 un pienskābo baktēriju(PB) kvv* g-1 un raugu kvv* g-1 vairošanās dinamiku 56h fermentācijas laikā - 0h, 24h, 26h(ierauga atjaunošana), 32h, 34h(ierauga atjaunošana), 48h laika grupās. Vislielākās pienskābo baktēriju koloniju veidojošo vienību skaita izmaiņas vērojamas 48h laika grupā, kas norāda uz pozitīvu tendenci ierauga fermentācijas procesā, novērojama pozitīva miežu miltu PB mikrofloras vairošanās un attīstība. Pēc 48h fermentācijas MAFAM kvv skaitam ir tendence samazināties. Organoleptiski: miežu ieraugs ir ar sūruma garšu, kura fermentācijas laikā samazinās.

Uzsākta vienādos apstākļos audzētu konkurējošo kailgraudu miežu šķirņu ķīmiskā sastāva testēšana. Pamatrādītāji liecina, ka miežiem 'Kornelija' proteīna saturs 17,16%, kas ir viens no 3 augstākajiem rādītājiem 13 šķirņu salīdzinošā vērtējumā, beta- glikāna saturs 4,8%, kas arī ir augstāks par vidējo. Paraugi sagatavoti aminoskābju, diētisko šķiedrvielu, fenolu savienojumu un citu rādītāju testēšanai.
Veikti ražošanas eksperimenti miežu - dārzeņu batoniņu paraugu izveidošanā, to testēšana. Sagatavoti 8 atšķirīgi batoniņu veidi, papildinot diedzētus un nediedzētus miežus ar biešu, upeņu, cidoniju masu, auzu pārslām, zaļajiem griķiem, medu.

Degustējot tika atlasīti labākie varianti un sagatavoti šokolādē glazēti paraugi. Secināts, ka diedzētu miežu iekļaušana produktā rada labāku garšu un pēcgaršu. 

xxxxxx

 


korn

Submitted on: 28/09/2020