Skip to main content

Projekta izpildes progress no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. martam (7. pārskata periods)

Image author: No AREI arhīva

Turpinājās projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei”, Nr. KC-PI-2017/43 tehnoloģijas komercializācijas plāna ieviešana.

2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana 
Tika turpinātas darbības selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanai šķirnei 'Kornelija' Eiropas Savienības valstīs, veicot attiecīgās procedūras Kopienas Augu šķirņu birojam (CPVO) iesniegtā pieteikuma izvērtēšanas laikā. Pieteikums Nr. 2019/3438 Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanai ir publicēts CPVO oficiālajā izdevumā ‘Kopienas Augu šķirņu biroja Oficiālais Vēstnesis’ (Official Gazette of the Community Plant Variety Office, Issue #1 2020 ). Tādējādi šķirnei ir iegūta pagaidu aizsardzība saskaņā ar Eiropas Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 95. pantu. 

Projekta 3. aktivitātes Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei un 4. aktivitātes Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās ražošanas apstākļos izpilde turpināsies lauksaimnieciskajā sezonā, sākot ar 2020. gada aprīli.  

5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija Tika turpināta 2019. gada ražas sastāva un kvalitātes izvērtēšana, pilnveidota beta-glikāna noteikšanas precizitāte. Tika veikta funkcionāla skābpiena produkta no miežiem un sūkalām (3 veidi) izgatavošana laboratorijas apstākļos, to testēšana. Notiek ražošanas eksperimenti funkcionālu konditorejas izstrādājumu izgatavošanā, turpinās laboratorijas eksperimenti diedzētu graudu produkta gatavošanā, tiek pārbaudīta versija par diedzēšanas ietekmi uz glutēna un gliadīna saturu paraugos, kas būtiski patērētājiem ar diagnozi - celiakija. Diedzētie paraugi nodoti testēšanai. Uzsākta beta-glikāna koncentrāta gatavošana no miežiem.

6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos tika izveidota sēklkopju datu bāze Somijā, Dānijā, Vācijā, Zviedrijā un Polijā. Tika izstrādāts sadarbības piedāvājums ar Kornelija miežu aprakstu un nosūtīts visiem datu bāzes uzņēmumiem. 
Turpināta sadarbības apzināšana ar Latvijas un Lietuvas pārstrādes uzņēmumiem. Noritēja miežu sēklaudzētāju apzināšana. Komunikācija, sarunas un tikšanās:

  • ar Igaunijas Laukaugu pētnieciskā institūta sēklu centra (Jogeva Seed Center)  pārstāvjiem par šķirnes 'Kornelija' lauku demonstrējumiem Igaunijā, piedaloties šķirņu sēklaudzēšanas un autoratlīdzību jautājumiem veltītā seminārā Farm-Saved Seed Seminar  (Tartu, 04.03.2020);
  • ar LPKS VAKS  vadību par šķirnes 'Kornelija' lauka demonstrējumu iekārtošanu dažādos Latvijas reģionos; 
  • ar kompānijas "Kalmar Olands Tradgardsprodukter" pārstāvi par šķirnes 'Kornelija’ lauku demonstrējumiem Zviedrijā;
  • ar Lietuvas pārstrādes un ražošanas uzņēmuma "Fasma" vadību par miežu 'Kornelija' iespējamo izmantošanu veselīgo pārtikas produktu ražošanā (galetes) un šķirnes 'Kornelija' demonstrējuma iekārtošanu uzņēmuma līgumsaimniecībā Radviliškis rajonā.
  • ar IU "Liepa" saimniecību par 'Kornelija' graudu izejvielu iekļaušanu veselīgu gardumu ražošanā. 

Šajā atskaites periodā atvērta sociālā tīkla Kornelijas Facebook profila lapa , ar pamatinformāciju gan latviski, gan angliski. Nepieciešamās norādes ved tālāk uz pilnu informāciju mājaslapā www.kornelija.lv, kas aktualizēta un papildināta.  
Noritēja gatavošanās dalībai izstādē “Rāmava” (03.04.2020), veidots komercializācijas piedāvājums, informācijas sagatavošana, stenda vizuālā izskata izstrāde (sakarā ar ārkārtas situāciju pasākus pārcelts uz š.g. 8.-10. oktobri).  Projekta rezultātu prezentēšana veikta biedrības “Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” biedru kopsapulcē, kas norisinājās Vides risinājumu institūtā, kur V. Šterna prezentēja un iepazīstināja klātesošos ar Dānijā notikušā sammita "Food Proteins Europe 2019" gūto informāciju, turpmākām sadarbības iespējām un popularizēja kailgraudu miežu šķirni 'Kornelija', tās izmantošanas iespējas jaunu produktu izstrādē. Sagatavots un iesniegts publicēšanai kopsavilkuma raksts "Kailgraudu mieži ‘Kornelija’ – bioloģiski aktīvām vielām bagāta pilngraudu izejviela", tā prezentācijai 2020. gada 27. martā LU Starptautiskās zinātniskās konferences sēdē „Dabas resursi tautas labklājībai” (Augu bioloģiski aktīvās vielas kā nozīmīgs resurss biofarmācijai un bioekonomikai) (sakarā ar ārkārtas situāciju konference tiek pārcelta uz š.g. 2. oktobri).

kornalija

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

Submitted on: 28/04/2020