Skip to main content

Seminārs lauksaimniekiem - "HETEROGĒNAS LAUKAUGU POPULĀCIJAS: pētījumu rezultāti, pirmā audzēšanas pieredze un gaidāmās izmaiņas likumdošanā"

Image author: No AREI arhīva

 

13.02.2020. Zemkopības ministrijā notika seminārs lauksaimniekiem - "HETEROGĒNAS LAUKAUGU POPULĀCIJAS: pētījumu rezultāti, pirmā audzēšanas pieredze un gaidāmās izmaiņas likumdošanā". Semināru organizēja Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar biedrību "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija".

Prezentācijas:


Projekts Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas”

Submitted on: 14/02/2020