Skip to main content

Būvuzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem

Identifikācijas numurs
AREI-2019/14
Iepirkuma tips
Iepirkums

Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 22. maijs, plkst. 10:00

Kontaktpersona kura ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Dace Uzulniece, tālr.: +371 29465486, e-pasts: arei[at]arei.lv

Pasūtītāja kontaktpersona, ar kuru pretendents saskaņo Stendes pētniecības centra (Objekta) apskati, ir Stendes pētniecības centra tehniskās nodrošinājuma daļas vadītājs/inženieris Oskars Karps, tālr. 26438347, faksa numurs: 63291289, e-pasta adrese: arei[at]arei.lv

Iepirkuma dokumentācija pieejama pielikumā


31.05.2019. pieņemts lēmums piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kas iesniedza iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu SIA "Pretpils"

Pieteikties līdz
Statuss
Neaktīvs
Published: 10/05/2019