Skip to main content

Projekta izpildes progress no 2018. gada 1. oktobra līdz 28. decembrim (2. posms)

Image author: No AREI arhīva

Projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” apstiprinātā tehnoloģijas komercializācijas plāna ieviešana uzsākta 2018. gada 1. oktobrī. 

Pārskata periodā veikts sekojošs darbs šādās projekta aktivitātēs:
2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana ir apzināta nepieciešamā procedūra, sagatavots un nosūtīts Iesniegums šķirnes ‘Kornelija’ selekcionāra tiesību reģistrēšanai Lietuvā. 
5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija uzsākta graudu ķīmisko rādītāju testēšana 2018. gadā iegūtajiem šķirnes ‘Kornelija’ un standartšķirnes ‘Irbe’ ražas paraugiem. Atskaites periodā uzsākta produkcijas ražošanai nepieciešamo jeb tehnoloģisko rādītāju noteikšana, uzsākts tehnoloģijas piemērotības maizes un iesala ražošanai izvērtējums. Turpinājās informācijas apkopošana funkcionālu produktu izstrādei no kailgraudu miežiem, uzsākta populārzinātniskā raksta sagatavošana. Uzsākta sarakste ar kailgraudu miežu selekcionāriem citās Eiropas valstīs par sadarbību kailgraudu miežu ražas paraugu saņemšanai un testēšanai projekta izpildes vajadzībām. Sagatavota tehniskā specifikācija ārpakalpojumā nosakāmo bioķīmisko rādītāju testēšanai.
6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos apzināti iespējamie pārtikas ražotāji Latvijā, kas savu produktu ražošanā izmanto graudus kā izejvielu. Uzsāktas sarunas par iespējamu sadarbību rūpniecisko eksperimentu īstenošanai par šķirnes ‘Kornelija’ graudu uztura vērtību noteicošo īpašību saglabāšanos dažādu apstrādes procesu rezultātā un jaunu pārtikas produktu izstrādi. Uzsākts darbs pie tehnoloģijas interneta mājas vietnes izveides, izstrādāta lapas koncepcija un uzsākts iepirkuma procedūras īstenošanas process. Īstenotas diskusijas projekta dalībnieku vidū par nepieciešamību un mērķtiecību piedalīties dažādās ar pārtikas un lauksaimniecības nozari saistītās starptautiskās izstādēs un konferencēs, iezīmējot dalības plānu 2019. gada 1.pusgadam.

Atskaites periodā organizētas 3 projekta izpildītāju sanāksmes (05.11; 20.11; 06.12). Kopumā komercializācijas stratēģijas un tehnoloģiju pārneses īstenošana ir noritējusi atbilstoši komercializācijas plānam.
eraf

Submitted on: 28/01/2019