Skip to main content

2013. gads

Latvijas mazo un vidējo (SI līdz EUR 25 000) lauku saimniecību attīstības iespējas.pdf

Pētījuma autores ir Agnese Krieviņa, Dr.oec. un Ieva Leimane, Mg.oec. Pētījums tapis ciešā sadarbībā ar LVAEI LANN nodaļas darbiniekiem.

Pētījuma autores izteic sirsnīgu pateicību Elitai Bengai, Lienei Dambiņai un Zaigai Miķelsonei par līdzdalību pētījumam nepieciešamās informācijas apkopošanā, kā arī Andrim Miglavam, Dr.oec., Dzintaram Vaivodam, Ainai Golubevai un Dacei Kalniņai par atbalstu pētījuma rezultātu aprobācijas gaitā.

Agrovides_Atskaite_LANN.pdf

Apmaciba_konsultaciju atskaite_2013.pdf

Natura 2000 atskaite_web.pdf

VPM_atskaite_LANN.pdf

Biologiskas_daudzveidibas_uzturesana_zalajos_petijums_2013.pdf

Petijums _par_Mazo ergli_.pdf

Investiciju atdeve LAP_ 2013.pdf

Investciju struktras analze.pdf