Skip to main content

Lauka diena Zaļmēslojumu efektivitētes demonstrējums ZS "Geidas"

Afisha
Sākas

Lauka diena Zaļmēslojumu efektivitētes demonstrējums ZS "Geidas"

Demonstrējuma mērķis: nodemonstrēt un izvērtēt zaļmēslojuma maisījumu izmantošanas priekšrocības bioloģiskajā saimniecībās augsnes ielabošanā, nodrošinot organiskās vielas bilances paaugstināšanu un uzlabojot mikrobioloģisko aktivitāti

19.lote ZM/2021/25_ELFLA    Projekta numurs  Nr.22-00-A00102-000003

Projekta realizētājs:

·       Agroresursu un ekonomikas institūts APP

Projekta partnetri:

·       Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība «GAIĶĒNI»,

·       SIA «Mazbungas»,

·       «GEIDAS», O.Jēkabsona zemnieku saimniecība,

·       SIA IRGK Serviss

·       Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Realizācija laiks: 21.03.2022.-30.09.2025

Logo

Submitted on: 05/07/2022
Portāla administrators