Skip to main content

AREI piedalās konferencē, kas veltīta Lietuvas augu selekcijas simtgadei

Image author: No AREI arhīva

Starptautiska konference “Tradicionāli un jauni uzdevumi augu selekcijai”, kas veltīta augu selekcijas darba simtajai gadskārtai Lietuvā, notika Dotnuvā no 8.-9. jūnijam, 2022. Kopumā konferencē piedalījās ap 150 dalībnieku no Baltijas valstīm, Norvēģijas un Zviedrijas. Arī AREI selekcionāri un pētnieki viesojās pie Lietuvas kolēģiem.

Atkal satikušies pēc vairākiem gadiem, konferences dalībnieki ar interesi noklausījās ziņojumus par aktualitātēm laukaugu selekcijā Igaunijā (ETKI direktors Andre Veskioja), Latvijā (AREI pētnieces Māra Bleidere un Ilze Skrabule), par problēmām un risinājumiem sēklkopības jomā (LAAMC pētnieks Vytautas Ruzgas), par paveikto augļkopības selekcijā Lietuvā (LAAMC pētnieks Vidmantas Stanys). Paralēli notika zinātnisko ziņojumu sesija un projekta NOBAL wheat sanāksme. Ziņojumu par rezultātiem slāpekļa izmantošanās efektivitātes pētījumos sniedza AREI pārstāve Inese Taškova. Stenda ziņojumu sesijā bija pārstāvēti seši AREI dalībnieku sagatavotie ziņojumi par jaunākajiem un interesantākajiem pētījumu rezultātiem.

Konferences noslēgumā dalībnieki iepazinās ar lauka izmēģinājumiem ziemas un vasaras kviešu, auzu, zirņu un zālaugu selekcijā.

Vairāk informācijas: https://lammc.lt/en/news/international-conference-traditional-and-novel-tasks-for-plant-breeding/3811

flpp logo

 

Submitted on: 16/06/2022