Skip to main content

Projekta aktivitātes AREI Stendes PC no maija līdz augustam

Image author: No AREI arhīva

Projekta “Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei” Nr. 19-00-A01620-000064 ” aktivitātes AREI Stendes PC  maijs – augusts

Latvijā agrāk izveidotās ziemas rudzu, ziemas un vasaras kviešu šķirnes un līnijas tika novērtētas izturībā pret bīstamākajām slimībām, kā arī  atzīmētas augu attīstības stadijas (AS) un katrai šķirnei un līnijai raksturīgākās morfoloģiskās īpašības, kas nepieciešamas šķirnes apraksta izveidošanai.

kv

Submitted on: 26/06/2021