Skip to main content

AREI organizētajā starptautiskajā konferencē ar ziņojumiem piedalījās AREI zinātnieki un prezentēja tos ārzemju kolēģiem

Image author: No AREI arhīva

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) sadarbībā ar Eiropas augu selekcijas pētniecības asociāciju EUCARPIA, HORIZON 2020 programmas projektu LIVESEED un vairākiem citiem pētniecības projektiem veiksmīgi aizvadījis starptautisku tiešsaistes konferenci, kas veltīta selekcijas un sēklaudzēšanas sektora inovācijām bioloģiskajām pārtikas sistēmām Eiropā. Konference norisinājās 8.-10.martā.
 
AREI organizētajā starptautiskajā konferencē “Selekcijas un sēklaudzēšanas sektora inovācijas bioloģiskajām pārtikas sistēmām” piedalījās arī mūsu zinātnieki, lai iepazīstinātu ar pētījumu rezultātiem pārējos konferences dalībniekus . 

  • Sesijā “Selekcija daudzveidībai” Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētniece Mg.agr. Indra Ločmele sniedza ziņojumu, kurā izklāstīja vasaras miežu šķirņu maisījumu un populāciju izvērtēšanas rezultātus salīdzinājumā ar homogēnām šķirnēm bioloģiskajos un integrētajos saimniekošanas apstākļos.

Stenda referātu sesijās, ar īsu prezentāciju tika demonstrēti nozīmīgi rezultāti dažādos lauksaimniekiem nozīmīgos pētījumos:

  • Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas (LSAN) vadošā pētniece Dr.agr. Sanita Zute prezentēja zinātnieku grupas darbu par dažādu sojas šķirņu ražības izvērtēšanu bioloģiskās audzēšanas apstākļos Latvijā.
  • LSAN Dr.agr. Linda Legzdiņa runāja par savu un kolēģu veikumu heterogēnu vasaras miežu populāciju agronomisko rādītāju analīzē.
  • LSAN zinātniskā asistente Mg.biol. Lāsma Rābante prezentēja projekta darba grupas pirmos rezultātus slāpekļa izmantošanā efektīvu kartupeļu genotipu noteikšanai bioloģiskajai lauksaimniecībai, izmantojot lapu nosegšanas virsmas rādītājus un ražas parametrus.
  • LSAN pētniece Mg.agr. Vija Strazdiņa un Dr.agr. Linda Legzdiņa pastāstīja par paveikto kviešu kombinēto populāciju novērtēšanā bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā.
  • LSAN vadošā pētniece Dr.agr. Ilze Skrabule un pētniece Mg.agr. Lidija Vojevoda izklāstīja rezultātus par kartupeļu šķirņu un selekcijas klonu piemērotību bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijas ziemeļu Kurzemes reģionā.

To, kas notika konferencē, var aplūkot Agroresursu un ekonomikas institūta Facebook profilā, kā arī Twitter vietnē #EUCARPIA_LIVESEED.

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Rābante
Zinātniskā asistence,
Andra Ūdre
AREI Tehnoloģiju pārneses centra vadītāja
Andra.udre@arei.lv

 

Submitted on: 17/03/2021