Skip to main content

NOBALwheat - kviešu selekcijas rīku kopums ilgtspējīgai pārtikas sistēmai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, Nr. S-BMT-21-3 (LT08-2-LMT-K-01-032)

Projekta līmenis
Starptautiskie projekti
Programma vai projekta veids
Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrmenta programmas
Projekta īstenošanas laiks
01.01.2021.- 31.12.2023.
Projekta nosaukums angliski
NOBALwheat – breeding toolbox for sustainable food system of the NOrdic BALtic region
Projekta vadītājs

Dr.agr. Māra Bleidere (mara.bleidere[at]arei.lv)

Projekta partneri
Igaunijas Laukaugu Zinātniskais institūts (ECRI), Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības Zinātniskais Centrs (LAMMC), Tartu Universitāte (TU), Norvēģijas Dzīvības Zinātņu Universitāte (NMBU), Agroresursu un Ekonomikas Institūts (AREI)
Projekta mērķis
Nodrošināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību kviešu selekcijā, ieviešot klimata pārmaiņām pielāgojamas selekcijas stratēģijas un resursu taupīšanas rīkus, kas balstīti uz pētniecisko sadarbību, genomisko selekciju un augstas caurlaidspējas fenotipēšanas platformām.
Projekta koordinators

Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības Zinātniskais Centrs (LAMMC)

Projekta kopējais budžets: 997 953 EUR 

nobal

 

 

 

 

 

 

ejzf

Published: 10/01/2021