Skip to main content

Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2021. gadā

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
ZM atbalstītie un deleģētie projekti
Projekta īstenošanas laiks
2021. gads
Projekta vadītājs

Atbildīgais par projekta izpildi Stendes pētniecības centrā Vija Strazdiņa

Published: 08/01/2021