Skip to main content

Projekta “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos” Nr.4.2.1.2/18/I/004 norise

Image author: No AREI arhīva

Agroresursu un ekonomikas institūta īstenotā projekta “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos” ietvaros notiek sekojošas darbības:

 • turpinās laboratorijas ēkas būvdarbi, ko veic SIA „Bazalts”, ar kuru noslēgtas sekojošas papildu Vienošanās par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu:
 • 23.12.2019. vienošanās Nr.2 pie 14.05.2019. līguma Nr. L-73/2019PPC par būvdarbiem Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, pagarinot būvdarbu termiņu līdz 17.02.2020.;
 • 18.02.2020. vienošanās Nr.5 pie 14.05.2019. līguma Nr. L-73/2019PPC par būvdarbiem Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, pagarinot būvdarbu termiņu līdz 20.04.2020.;
 • tiek veikti sekojoši būvdarbi:
 • turpinās iekšējās apkures sistēmas atjaunošana;
 • turpinās siltummezgla darbi;
 • notiek fasādes siltināšanas darbi;
 • notiek jumta siltināšanas darbi;
 • uzsākta logu montāža.
 • SIA „Flager” būvuzraugs nodrošina būvdarbu būvuzraudzības veikšanu.
 • Cenu aptaujas rezultātā 2020.gada 17.martā noslēgts līgums ar SIA „ELKO arhitektūra” par autoruzraudzības veikšanu.
 • Lai nodrošinātu projekta īstenošanas regulāru uzraudzību, notiek būvsapulces, kurās piedalās SIA „Bazalts” pārstāvji, Agroresursu un ekonomikas institūta pārstāvji, būvuzraugs un autoruzraugs.

logo

Submitted on: 20/03/2020