Skip to main content

Lauku izmēģinājumu skate

Image author: No AREI arhīva

4.jūlijā AREI Priekuļu pētniecības centrā (PPC) notika gadskārtējā Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu skate. Tās programmas gaitā, papildus PPC vadības informatīvajiem ziņojumiem par savu darbu informēja arī LLU doktorante Indra Ločmele. Viesi (LLMZA un Direktoru padomes locekļi, ZM pārstāvji un kolēģi no LLU, Skrīveru ZC un AREI pārējiem centriem) tika iepazīstināti ar lauka izmēģinājumiem selekcijas un ģenētisko resursu izpētei un uzturēšanai, kā arī ar aktuālajiem agrotehnoloģiskajiem pētījumiem. Noslēguma diskusijā tika analizēts redzētais un spriests par nākotnes iespējām. Mājnieki sisrsnīgi pateicas par uzslavām labajiem novēlējumiem! 

ppc

Submitted on: 09/07/2019