Skip to main content

Kā veicināt bioloģiski audzētas sēklas ražošanu un izmantošanu – Baltijas valstu seminārs

Image author: No AREI arhīva

2019. gada 31. janvārī Rīgā notika projekta LIVESEED seminārs, kas bija veltīts bioloģiski audzētas sēklas audzēšanas un izmantošanas veicināšanai Baltijas valstīs    


Horizon 2020 programmas projekta LIVESEED partneri izvirzīja mērķi – 100% bioloģisko sēklu lietošana bioloģiskajā lauksaimniecībā no 2037. gada. Tas bija vēl pirms jaunās Bioloģiskās lauksaimniecības regulas izstrādes, kas stāsies spēkā 2021. gadā, un kurā paredzēts bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantot tikai bioloģiski audzētu sēklu jau no 2036. gada. Jau sākotnējā posmā tapa skaidrs, ka projekts sniegs tiešu un būtisku ieguldījumu jaunās regulas ieviešanā, kā arī projekta aktivitātes ir novērtējušas arī mūsu valsts amatpersonas un citi ieinteresētie.
    2017/2018 gadā projekta eksperti apmeklēja virkni ES valstu, lai noskaidrotu aktuālo situāciju. Atskats uz vizīti Baltijas valstīs pieejams http://www.arei.lv/lv/raksts/2017-10-11/liveseed-projekta-eksperti-viesojas-baltijas-valstis. Valstu apmeklējuma rezultātā izveidoti divi video, kurā zemnieki dažādās Eiropas valstīs izsaka savu viedokli par to, kāpēc bioloģiskajā lauksaimniecībā jālieto bioloģiski audzētas sēklas:
https://www.youtube.com/watch?v=ROLU7ok27GM, https://www.youtube.com/watch?v=kFBiVDheuas.
Izpētot esošos situāciju dažādās Eiropas valstīs, projekta partneri izveidoja informatīvu materiālu par to, kā varētu uzlabot situāciju bioloģiskās lauksaimniecības sēklu audzēšanā un lietošanā.  https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/01/LIVESEED-FinalV2-WebInteractive-1.pdf

Par vienu no galvenajiem notikumiem, kas palīdzēs atbilstošas politikas veidošanā dalībvalstīs, noteikti kļūs semināri atsevišķās valstīs. Pirmais no tiem notika 2019. gada 31. janvārī Rīgā un to organizēja AREI sadarbībā ar HORIZON 2020 projekta LIVESEED partneriem IFOAM, Bionext un FiBL. Seminārs bija veltīts bioloģiskās lauksaimniecības sēklu audzēšanas un lietošanas veicināšanai.
Pasākumā pulcējās teju 50 uzaicinātie dalībnieki no Baltijas valstīm, aptverot dažādas ieinteresētās puses. Starp dalībniekiem bija valstu amatpersonas (ministriju un sertifikācijas iestāžu pārstāvji), pārstāvji no bioloģiskās lauksaimniecības organizācijām, sēklu audzētāji un bioloģiskie zemnieki – sēklu lietotāji, kā arī zinātnisko institūciju pārstāvji.
Ziņojumi semināra pirmajā daļā informēja par kopīgo un atšķirīgo Baltijas valstīs, tā veicinot pieredzes apmaiņu un iespēju pārņemt labākās prakses tiesiskajā regulējumā. Īpaši atzinīgi no bioloģisko lauksaimnieku puses novērtēta papildu maksājuma piešķiršana Igaunijā, ja lauksaimnieks izmanto sertificētu bioloģisko sēklu. Latvijas Bioloģisko sēklu datu bāzes atvēršana citu Baltijas valstu sēklaudzētājiem arī novērtēta kā pozitīvs ieguldījums situācijas uzlabošanai.  Seminārā ziņojumu sniedza vienīgās vietējās izcelsmes sēklu firmas Baltijā – ‘Agrolitpa’ pārstāve no Lietuvas. Kaut gan firmas apgrozījuma rādītāji ir iespaidīgi, tomēr arī tās darbība iezīmē kopīgu problēmu visās Baltijas valstīs – pieprasījuma trūkums, līdz ar to liela daļa saražotā sertificētā (un arī daļēji sertificētā) materiāla tiek eksportēta. Paradoksālā situācija, kadliveseed trūkst bioloģiskās lauksaimniecības sēklu, tāpēc ir ļoti liels daudzums izsniegto atļauju konvencionālās sēklas iegādei, tajā pašā laikā nav pieprasījuma pēc bioloģiskajām sēklām un sēklaudzētājiem trūkst motivācijas palielināt ražošanas apjomus, ir raksturīga visām Baltijas valstīm. 
Semināra otrajā daļā dalībnieki strādāja darba grupās – apvienojot katras valsts pārstāvjus. Diskusiju rezultātā sagatavots dokuments – sēklu Deklarācija katrai valstij, ar kuru dalībnieki apņēmās gada laikā veikt konkrētas darbības, kas veicinātu bioloģiskās lauksaimniecības sēklu ražošanu un izmantošanu. Daži no pasākumiem, kurus atzīmēja visu Baltijas valstu dalībnieki, ir lauksaimnieku izglītošanas pasākumu veicināšana, bioloģisko sēklu datu bāzu uzlabošana un pilnveidošana, bioloģiskajai lauksaimniecībai piemēroto šķirņu pārbaude dažādās audzēšanas vietās. 
    Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja tā saturu un formu, atzīstot, ka diskusijas, lai arī reizēm asas, bija ļoti vērtīgas, īstajā laikā notiekošas un arī iedvesmojošas tālākai darbībai.

Submitted on: 01/03/2019