Skip to main content

AREI saņemts atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai 1.2.1.2. pasākuma ietvaros projekta 2. posma realizācijai

Image author: No AREI arhīva

Atbilstoši Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras lēmumam par Valsts un ES atbalsta 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai", apakšpasākuma “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” līdzfinansēta projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” 1. posma izvērtēšanas rezultātiem, projekts var uzsāk 2. posma realizāciju. 

Projekta 2. posma īstenošanas laiks: 01.10.2018.-31.12.2020.
Atbilstoši izstrādātajam Komercializācijas pasākumu plānam, projekta izpilde iekļauj šādas aktivitātes:

1. aktivitāte Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde, projekta 1. posms (01.03.2018.-27.07.2018.)

2. aktivitāte Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana 

3. aktivitāte Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei

4. aktivitāte Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās ražošanas apstākļos 

5. aktivitāte Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģiskā procesa optimizācijai 

6. aktivitāte Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos 

7. aktivitāte Selekcionāra tiesību nodošana

Projekta vadītāja: Dr. agr. Māra Bleidere

korn

Submitted on: 15/10/2018