Skip to main content

Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
Rūpniecisks pētījums
Projekta īstenošanas laiks
01.04.2018.-31.03.2023. (AREI līdz 30.09.2021.)
Projekta partneri
AREI, LAAPC, LLU, SIA AKPC, LATRAPS, SIA PS Līdums, ZS Sniedzes
Projekta mērķis
Izveidot internetā pieejamu ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanas sistēmu, kas būtu gan ekonomiski, gan tehnoloģiski pamatota
Finansēšanas avots
ELFLA

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta vadītājs: Linda Šarķe-Fedjajeva (LLKC)

Projektā plānotas aktivitātes un rezultāti:

  1. Ziemas kviešu slimību izplatīšanās riska faktoru izvērtēšana un fungicīdu apstrāžu laiku un reižu izvērtēšana, kā rezultātā tiks  (1) izstrādāts ziemas kviešu ražas pieauguma un fungicīdu apstrāžu efektivitātes novērtējums; (2) izvērtēta ziemas kviešu slimību attīstības dinamika dažādu augsnes apstrādes veidu un dažādu priekšaugu ietekmē; (3) tiks iegūti un apstrādāti meteoroloģiskie dati.
  2. Ziemas kviešu šķirņu (15) vērtēšana, kā rezultātā šķirnes tiks iedalītas grupās atkarībā no slimību attīstības.
  3. Fungicīdu lietošanas intensitātes (dažādas devas un apstrādes reizes) ietekme uz ziemas kviešu audzēšanas rentabilitāti un siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju apjoma atšķirīgos slāpekļa (N) mēslojuma līmeņos, kā rezultātā (1) tiks veikts ziemas kviešu ražas pieauguma un fungicīdu efektivitātes novērtējums; (2) rentabilitātes un potenciālās ražas zudumu izvērtējums pie dažādām graudu un izejvielu cenām; (3) SEG emisiju apmērs katram variantam.
  4. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas interneta platformas izveide, kas būs interneta rīks, ar kura palīdzību būs iespējams pieņemt lēmums attiecībā uz ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai.
  5. Publicitātes un mārketinga pasākumi, t. sk., apmācības par izveidotās platformas lietošanu un funkcionalitāti. 

meteo

Published: 27/03/2018