Skip to main content

AREI realizēts 1. posma projekts 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvarā

Image author: No AREI arhīva

Š. g. 27. jūlijā AREI ir pabeigts Valsts un ES atbalsta 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai", apakšpasākuma “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” līdzfinansēts 1. posma projekts “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” 
Projekta realizācijas laikā ir veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas sagatavošana kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ komercializācijas plāna izstrādei. 
Projekta laikā izstrādātie dokumenti ir iesniegti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), kas tuvāko divu mēnešu laikā lems par turpmākā finansējuma piešķiršanu komercializācijas plāna realizācijai projekta 2. posmā Valsts un ES atbalsta 1.2.1.2. pasākuma ietvarā.
 

mara

 

Submitted on: 27/07/2018