Skip to main content

Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai

Projekta līmenis
ES līdzfinansētie projekti
Projekta tips
Eksperimentālā izstrāde
Projekta īstenošanas laiks
01.01.2018.-31.12.2020.
Projekta vadītājs
Projekta partneri
SIA "Spelta", SIA "Transhemp", Mazsalacas novada zemnieku saimniecība "Lojas"
Finansēšanas avots
ELFLA
Projekta koordinators

Projekta mērķis: Veicināt sadarbību starp pārtikas kaņepju audzētājiem, pārstrādātājiem un pētniekiem, lai:

  1. izstrādātu inovatīvas un ilgtspējīgas pārtikas kaņepju audzēšanas un pirmapstrādes tehnoloģijas bioloģiskajai lauksaimniecībai;
  2. uzlabotu no kaņepēm gatavotu produktu kvalitāti un produkcijas iznākumu

Projekta Nr. 17-00-A01620-000023

Published: 11/04/2018