Skip to main content

AREI saņemts atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai 1.2.1.2. pasākuma ietvaros

Image author: No AREI arhīva

Ar š. g. 1. martu AREI uzsāk projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” realizāciju Valsts un ES atbalsta 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai", apakšpasākuma “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros.

Projekta mērķis: Veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģijas sagatavošanu kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ komercializācijas plāna izstrādei 

Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu.

Projekta vadītājs: Māra Bleidere

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. marts - 2018. gada 27. jūlijs 

eraf
 

Submitted on: 01/03/2018