Skip to main content

Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējums bioloģiskās saimniekošanas apstākļos

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
ELFLA projekts
Projekta īstenošanas laiks
01.02.2018.-31.01.2022.
Projekta vadītājs
Projekta partneri
Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs SIA, Krikši ZS, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Projekta mērķis
Praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvām pākšaugu šķirnēm, novērtēt ražību, konkurētspēju ar nezālēm, ražas atbilstību izmantošanas veida prasībām, izmantošanas veidam, salīdzinot tās ar šobrīd plašāk audzētām šķirnēm.
Finansēšanas avots
ELFLA
Published: 01/02/2018