Skip to main content

Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
ELFLA projekts
Projekta īstenošanas laiks
01.02.2018.-31.01.2023.
Projekta vadītājs
Projekta partneri
Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs SIA, Krikši ZS, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Projekta mērķis
Praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvām, Latvijas apstākļiem īpaši atlasītām kartupeļu un graudaugu šķirnēm, novērtējot ražību, konkurētspēju ar nezālēm, ražas atbilstību izmantošanas veida kvalitātes prasībām, salīdzinot tās ar šobrīd plašāk audzētām šķirnēm.
Finansēšanas avots
ELFLA
Published: 01/02/2018