Skip to main content

Starp nozīmīgākajiem 2016.gada Latvijas zinātnieku sasniegumiem arī Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnieku veikums

Image author: No PPC

2016.gada nogale atnesusi jauku ziņu – pētījumam ‘Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu, miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai piešķirts Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta atzinības raksts, novērtējot projekta augsto zinātniskās kvalitātes zīmi.

Projekta ietvaros divu gadu garumā LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošās pētnieces Dr.sc.ing.Evitas Straumītes vadībā strādāja četru zinātnisko institūciju: Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Agroresursu un ekonomikas institūta, Rīgas Stradiņa universitātes un Norwegian Institute of Bioeconomy research zinātnieku grupas. Šāds kopīgs darbs palīdzējis veikt kompleksu pētījumu jaunu, veselīgu pārtikas produktu (diedzētu pārslu) izstrādei no tradicionāli mazāk audzētiem vietējiem graudaugiem, pētījumā ietverot visus aspektus –sākot no audzēšanas tehnoloģijas un piemērotāko šķirņu izvēles, pārslu ražošanas un uzglabāšanas tehnoloģijas un beidzot ar klīniskajiem pētījumiem, analizējot jauno produktu glikēmisko indeksu.

Pētījuma rezultātā iegūtie produkti un tehnoloģijas ir iespēja vietējiem ražotājiem veidot jaunus nišas pārtikas produktus no Latvijā audzētiem tritikāles, kailgraudu miežu un kailgraudu auzu graudiem.

Pētījums finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) programmas “Pētniecība un stipendijas”

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3540&Itemid=87

Submitted on: 27/12/2016