Skip to main content

Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
ZM projekti
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs

„Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana

Projekta vadītājs

Valda Bratka Dr. oec.

Projekta pasūtītājs

LR Zemkopības ministrija

Realizēšanas gads

2011

Published: 21/11/2016