Skip to main content

Ekonomikas pētniecības centra vēsture

LVAEI logo

Institūts dibināts 1988. gada 2. janvāri, apvienojot lauksaimniecības ekonomikas zinātniekus no:

  • Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas ZPI Ekonomikas daļas; 
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta Darba normatīvu laboratorijas;
  • citām lauksaimniecības ekonomikas pētnieciskajām iestādēm.

Institūta organizētājs un pirmais direktors bija Arnis Kalniņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Dr.h.ekon. 

1988.-1990. gads. Darbs sociālistiskās lauksaimniecības sistēmas efektivitātes palielināšanai. Neatkarīgās Latvijas ekonomiskā pamata teorētiskā izstrāde direktora Arņa Kalniņa vadībā, piedaloties daudziem izciliem tā laika ekonomistiem. Institūtā strādā liels zinātnieku kolektīvs, strādājošo zinātnisko darbinieku skaitam pārsniedzot 130 cilvēkus.  
1990.- 1993. gads. Agrārās reformas īstenošanas tiesisko un ekonomisko pamatu izstrāde. Vienlaikus strauja strādājošo skaita samazināšanās, perioda beigās tam samazinoties līdz nepilniem 20 zinātniskajiem darbiniekiem.  
1993.- 1998. gads. Darbs pie tirgus ekonomikā sakņotas ilglaicīgas lauksaimniecības politikas pamatu izstrādāšanas. Sākas darbs arī pie lauku vispārējo attīstības problēmu izpētes. Strādājošo kolektīvs papildinās ar jauniem kolēģiem, mainās arī darba tehniskais nodrošinājums, kas ļauj būtiski palielināt darba ražīgumu un kvalitāti.  
Pēc 1998. gada. Ir sācies nākošais posms institūta darbā un attīstībā. Lauksaimniecības un lauku attīstības politikas pilnveidošana, Eiropas integrācijas problēmu risināšana. Strādājošo zinātnieku kvalifikācijas paaugstināšana.