Skip to main content

Kontakti un rekvizīti

APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”

PVN Reģ. Nr. LV 90002137506

Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV- 4126

Banka: Valsts Kase

Swift: TRELLV22XXX

Konts: LV50 TREL 9161471000000

Tālrunis. 67552909

E-pasts: arei[at]arei.lv


Galvenais birojs

Adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039

Banka: A/S SEB banka,

Tālrunis. 67552909


APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”

Priekuļu pētniecības centrs

PVN Reģ. Nr.LV90002137506

Adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV- 4126

Banka: A/S SEB banka,

Swift: UNLALV2X

Konts: LV95UNLA0050008388477

Tel. 64130162

Fakss: 64107217

E-pasts:priekuli[at]arei.lv


APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”

Stendes pētniecības centrs

PVN Reģ. Nr.LV90002137506

Adrese: “Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pag.,Talsu nov., LV – 3258

Banka: A/S SWEDBANK,

Swift: HABALV22X

Konts: LV07HABA0551041136330

Tel. +371 63291288, +371 25670307

e-pasts: stende[at]arei.lv