Pārlekt uz galveno saturu

Zinātnisko darbu izstrāde

Darbs

Vārds, uzvārds

Zinātnes apakšnozare

Promocijas darba nosaukums

Piešķirtaiss zinātniskais grāds

Institūcija, kas piešķīrusi zinātnisko grādu

Gads, kad piešķirts zinātniskais grāds

Darba vadītāja

Promocijas darbs

Inga Jansone

4.1

Ziemāju labības kā izejviela atjaunojamās enerģijas ieguvei Latvijā

Dr.agr.

LLU

2016

Dr.agr. Zinta Gaile

Promocijas darbs

Laila  Vilmane

2.11.

“Bezglutēna miltu un to izstrādājumu izpēte”

Dr.sc.ing

LLU

2015

Dr.sc.ing. Evija Straumīte